محاسبه شماره حساب بانکی ایران
  • "شبا" یا شماره حساب بانکی ایران (IBAN)، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعریف و تبیین شده است و بزودی در تمام سامانه‌های پرداخت بین بانکی منحصرا ‌از این نوع حساب استفاده می‌شود.
  • هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا" خواهد بود. به منظور اطلاع از شماره حساب شبا مرتبط با هر یک از سپرده‌های خود نزد بانک اقتصاد نوین، در محل مشخص شده، شماره سپرده را وارد کرده و سپس کلید محاسبه را بزنید.
  • کد شبا مربوط به سپرده خود را برای استفاده‌های بعدی، یادداشت نمایید.
  • توجه: در این صفحه شما می‌توانید شماره شبای حساب‌های بانک اقتصاد نوین را از روی شماره حساب اصلی (و بالعکس) محاسبه نمایید. برای دریافت شماره شبا مربوط به حساب‌ها در سایر بانک‌ها به بانک مربوطه مراجعه فرمایید.
حق انتشار اطلاعات برای بانک‌اقتصادنوین محفوظ است.
login